Objavljeno: 12.10.2023.

Održan sastanak rukovodstva i predstavnika reprezentativnih sindikata JP PEU „Resavica“ sa ministarkom rudarstva i energetike

Ministarka rudarstva i energetike Dubravka Đedović Handanović razgovarala je danas sa rukovodstvom i predstavnicima reprezentativnih sindikata JP PEU „Resavica“ o funkcionisanju ovog preduzeća, modernizaciji procesa proizvodnje i unapređenju bezbednosti na radu i zaštiti zdravlja zaposlenih.

„Resavica je u strateškim dokumentima koji su u izradi prepoznata kao preduzeće od strateškog značaja za energetsku bezbednost Republike Srbije, imajući u vidu rezerve visokokvalitetnog uglja u rudnicima u okviru ovog sistema. Naš prioritet je da Resavica posluje održivo, da se modernizuje proizvodnja, poveća produktivnost kao i da se kontinuirano radi na poboljšanju bezbednosti rada u rudnicima“, rekla je ona.

Na sastanku je posebno istaknut značaj rudnika „Soko“, „Štavalj“, „Rembas“ i „Lubnica“ u kojima se preduzimaju značajne aktivnosti na izgradnji dodatnih bezbednosnih sistema, pre svega u jamama sa metanskim režimom rada, humanizacija proizvodnih procesa i uvođenje visokoproduktivne metode otkopavanja uglja.